About the Nätverket Öppna data (& öppen källkod) category

Jobbar du eller din organisation med frågor som rör öppna data och/eller öppen källkod? Här kan du diskutera och ställa frågor som berör det myndighetsövergripande arbetet med utmaningar förknippade med dessa frågor.

@MariaD Kan jag få föreslå att skapa en egen kategori åt Öppen Källkod och en egen kategori åt Öppna Data antingen som egna övergripande kategorier inom forumet? Alternativt som underkategorier till Nätverket Öppna Data?

På så sätt går det att diskutera olika frågor och tankar inom respektive område utan att det blandas som olika frågor/tankar i en och samma tråd som exempelvis denna.

Bra feedback @mattias. Vi ser över strukturen.

1 gillning