Angående postnummer i gamla taxonomi-tjänsten

Via gamla SOAP-tjänsten går det att hämta postkoder. Dessa bör inte användas eftersom att de är ca fem år gamla och postnummerförändringar sker relativt ofta. Interna system bör istället använda sig av geokomponenten för postnummer.

Postnummer följer inte med till nya taxonomy.