Atlas - gränssnitt för arbetsmarknadsterminologi

Här diskuterar vi gränssnittet Atlas.

Atlas visar upp den data som finns i Taxonomy-databasen.

Gränssnittet är i betastadie så kom gärna med feedback och förbättringsförslag.

Länk till gränssnittet: https://atlas.jobtechdev.se
Gitlab: Arbetsförmedlingen / taxonomy-dev / frontend / jobtech-taxonomy-atlas · GitLab

Tycker att en tydlig och känd URI struktur så att det blir enkelt att länka in till applikationen kan tjäna ett stort syfte.

Exempel URI från tjänsten:
https://taxonomy-viewer.jobtechdev.se/page/taxonomy.html#concept=DJh5_yyF_hEM

Ett förbättringsförslag är att slå an på en mer restful struktur.

Typ:
https://taxonomy-viewer.jobtechdev.se/concept/DJh5_yyF_hEM för att få ett “människoläsbart” gränssnitt för en given kod.

Eller

https://taxonomy-viewer.jobtechdev.se/yrke/DJh5_yyF_hEM/kompetenser för att hämta alla kompetenser kopplat till det yrket.

Snyggt… jag har en vag tanke att koppla ihop SSYK med Wikidata men fastnat att många “yrkes klassificeringar är så flummiga”

Min kommentar
A1) jag skulle vilja kunna ha en URL där är argument ex. Politiker 1111 är samma som Wikidata Q82955 där jag skulle vilja ha en länk till gränssnittet Atlas med argumentet 1111 som kommer till ert koncept qVHD_Hj5_PXh

Länkar in teamets issue angående länkbara/snygga URL:er, Add perma url for wikidata to link to concepts in the taxonomy viewer and rest endpoint (#285) · Issues · Arbetsförmedlingen / taxonomy-dev / backend / jobtech-taxonomy-api · GitLab

1 gillning