Buggar i JobStream introducerade med v1.18.0

Vid release av v.1.18.0 introducerades några buggar i JobStream och JobSearch.
Release av Patch v1.18.1 har lagat dessa.

  • Fix bug in stream result set (remove array type of “employment_type”)
  • Fix bug in stream result set (show occupation group and field values instead of null)
  • Fix bug in /ad endpoint (show 404 for en ad in main index set as “removed”)

Problem kan ha inträffat för den som har en automatiserad annonshämtning som gjort anrop mellan
21-06-30 18:30 - första release av v1.18.0
21-07-02 14:40 - release av patch v1.18.1

Problem kan ha uppstått om man i JobStream på något sätt förlitar sig på värdena i
employment_type
occupation_group
occupation_field

Eller om man man använder end pointen

jobsearch.api.jobtechdev.se/ad/

för att kolla om annonser blivit avpublicerade.

Vi hoppas att du inte fått för stora problem pga detta.