DEBATT: "Så missbrukas GDPR-sekretessen av myndigheter" | Dagens Juridik

@MariaD Här är en intressant debattartikel kopplat till offentlighetsprincipen, öppna data och GDPR. Tanken med GDPR var inte att det skulle drabba användandet av offentlighetsprincipen. En sån här komplex fråga behöver olika former prototyper, tekniska såväl som sociala. Jag diskuterar gärna i denna tråd vad vi kan skapa för prototyper för att bygga kapaciteter, tekniska så väl som sociala för att myndigheter inte ska missbruka GDPR på det här sättet som det beskrivs i debattartikeln. Edit: Ett första förslag är att testa olika former av prototyper för utbildningsinsatser. Följdfråga på det förslaget är: Vilka former av utbildningar kan enkelt nå tjänstepersoner?

Superrelevant! Om GDPR används som svepskäl kommer inte den nya öppnadatalagstiftningen att bita. Utbildning är ett sätt att angripa problemet på och kanske också det enda. Jag är intresserad av vad andra har för reflektioner i denna fråga.

1 gillning

Utbildning eller lagstiftning
Lagstiftning om att offentliga data ska tillhandhållas digitalt är nog önskvärt när myndigheter och tjänstemän bromsar med att lämna ut på papper. Miljövidrigt är det också.

2 gillningar

Ja, lagstiftning är en viktig del. Men hur kan man förhindra att man inte åberopar fel lagrum/lagstiftning? GDPR syftar ju inte till begränsa offentlighetsprincipen?

Det är svårare. Möjligen om man kan ”få till” en etablerad rutin för publicering av offentliga data - tänk ett API - så kanske enskilda trösklar kan undvikas. DIGG myndigheten kanske kan initiera en databas över var och hur man når myndigheters offentliga data.

Lantmäteriet är på god väg där tycker jag.

Verkar svårt att förhindra så länge lagen är tandlös kring konsekvenser av att åberopa fel lagrum/lagstiftning. Som det står i debatt-artikeln leder en JO-anmälan inte till någonting.

Varnades om potentiellt missbruk av GDPR kring offentlighetsprincipen i länkad krönika nedan men blev inte någon debatt av det.
https://www.journalisten.se/kronika/absurd-eu-krock-hotar-offentlighetsprincipen

@pepe610 Kanske jag inte förstår hur du menar med databas men DIGG driver denna s.k. dataportal för myndigheters öppna data som de publicerat. https://www.dataportal.se/

Tyvärr finns det publiceringsfel hos vissa myndigheter som uppstått p.g.a. fel från hemmabygge eller leverantörer.

Tackar! Den har jag inte sett (märkligt nog)

1 gillning

Offentlighet, sekretess och dataskydd är komplicerade ämnen. De flesta tjänstemän på myndigheter är inte jurister och saknar lång erfarenhet av frågorna. Det vore därför konstigt om inte myndigheter då och då skulle fatta beslut som underkänns i kammarrätten. Det finns också en vettig försiktighet bakom att i tveksamma fall hellre hänvisa till sekretess och låta ärendet få överklagas, än att lämna ut för mycket. Jag har svårt att tro att det ligger onda uppsåt bakom sådana beslut.

1 gillning

Visst är de! Jag anser att de även är komplexa då det är människor involverade. Som du skriver gör tjänstepersoner olika tolkningar beroende på bakgrund och erfarenhet. Visst är det inte konstigt men det är ändå en utmaning att det fattas sådana beslut som kan underkännas i Kammarrätten. Den vettiga försiktigheten är bra men blir en fara om alltmer sekretessbeläggs och balansen rubbas. Tror inte heller att det ligger “onda” uppsåt bakom det, jag vet inte vad det skulle vara för uppsåt förutom vid fall av korruption. Som jag förstår det kan det vara jobbigt att hantera förfrågningar beroende på IT-system et.c.