Epost i dag till Vinnova om öppna data

Hej

Är det du som är ansvarig för öppna data hos Vinnova?

Tusen tack för att ni publicerat data som CC0.

Jag har några frågor:

  • deltar ni i NOSAD.se?
  • har ni tänkt er att konvertera dokumeterna från docx till ett format som följer webbriktlinjer.se (HTML) eller är bättre för maskinläsning? Tex hittade jag en docx i ansökningar

Jag har efter en snabb titt på era apier följande önskemål:

  • skulle ni kunna publicera OpenApi specifikationer?
  • skulle ni kunna erbjuda dumpfiler?

Mvh
Dennis

1 gillning

Fick snabbt svar :smiley:
Hej,

Jag är en av admins i Opengov-gruppen och har sett dina frågor där.

Jag Cc:ar några kollegor som kanske vill bidra till svar.

  • Vinnova är med i ett antal nätverk och uppdrag kring öppna data, och ger stöd till ett antal av de drivande i exempelvis NOSAD.
  • Det görs försök att få mer information som HTML (exempelvis utlysningstexter, som är ett centralt dokument för oss). Det sker redan idag och gradvis. En del word-filer publiceras som mallar för sökande att fylla i (inte att läsa).
  • OpenAPI lämnar jag till xx
  • Anledningen till våra API:er är att vi använder samma API för att bygga upp vinnova.se, dvs vi använder våra egna öppna data för webbplatsen

Mina uppföljande frågor:
Tack för snabbt svar. :smiley:

Kul att höra att du är med i opengov.

Jag ser fram emot att ni utvecklar er öppna data så den bliver mera länkbar och maskinläsbar.

Att ni själv använder den öppna API för hemsidan är intressant.

Det finns en risk att ni inte kommer utveckla den öppna API eftersom det skulle kräva ändringar i webbsidans kod också.

Alternativt att ni måste ha flera versioner i gång där webbsidan halkar efter och använder en äldre apiversion.
Hur ser du på denna risk?
Är hemsidans kod öppen källkod?

Om ni skulle vilja att vi länkar till er från WD så får ni väldigt gärna titta på den här listan över saker att tänka på: https://m.wikidata.org/wiki/User:Salgo60/ExternalIdentifiers

Mvh
Dennis

Det är möjligen en risk, men framförallt är det en möjlighet att se till att API:et håller tillräckligt hög kvalitet för att bygga applikationer lämpliga för produktion. Om myndigheten använder sig av detta själva blir det ju en del av den egna infrastrukturen med långtidsbudget snarare än ett engångsprojekt som dör efter ett år. Chansen att upptäcka fel ökar ju också när det används i den egna verksamheten.

Så jag tycker att fördelarna överväger mot alla nackdelar. Uttrycket eat your own dogfood, eller det mer aptitliga drink your own wine, är något jag i detta fall alltså rekommenderar.

1 gillning

Jag håller med dig här. Fördelarna överväger absolut. Ett bra api har ju också versionshantering.

1 gillning