Ny begreppstyp som delvis kommer att ersätta keyword

I syfte att renodla begreppstyperna i Taxonomy planerar vi att konvertera en (större) delmängd av de begrepp som idag klassificeras som “keyword” till en ny begreppstyp: “job-title”. Inplanerat datum för detta är den 31a oktober.

Vad är en job-title?

Konceptuellt tänker vi att en job-title ska fungera som en mindre enhet som kan referera till en eller flera yrkesbenämningar, ibland i olika SSYK-4-grupper. Jämfört med yrkesbenämningar tillämpas inte samma krav på kvalitetsgranskning vid tillägg av en job-title. Avsikten är att fånga in, förstå och tillgängliggöra terminologi som observerats i, framförallt, platsannonser.

Några fakta kring job-titles:

  • Kan vara organisationsspecifika
  • Kan kopplas till en eller flera yrkesbenämningar
  • Har lägre krav om kvalitetssäkring än yrkesbenämningar (domänkunniga är sällan konsulterade innan en job-title läggs till)
  • Relationen till yrkesbenämningar baserar sig oftast på observationer om hur begreppet används i exempelvis platsannonser
  • En job-title ska inte ses som synonym med den yrkesbenämning den har koppling till, i det fallet används istället “alternative-labels” som attribut till yrkesbenämningen.

Genom att särskilja begrepp av mer traditionell “keyword”-karaktär och begrepp som på ett mer direkt sätt kan användas för att referera till specifika yrkesbenämningar tror vi att vi kan erbjuda en tydligare klassificering och gå fler användingsfall till mötes. Följande exempel visar vilka sorters begrepp som kan avses:

job-title occupation-name
Allmänreporter Journalist/Reporter
Industribrandman Brandman
Industrilärare Yrkeslärare
keyword occupation-name
Avlopp Avloppstekniker
Avlopp Sug- och spolbilsförare
Järnväg Fjärrtågklarerare
Järnväg Bangårdsoperatör

OBS: ovan visas enbart ett avgränsat antal relationer, exempelvis “Avlopp” och “Järnväg” är relaterade till många fler yrkesbenämningar.

Hur många och vilka begrepp påverkas?

Idag kan keyword vara kopplade till flera olika typer av begrepp, däribland occupation-name begrepp, eller yrkesbenämningar. Det är enbart keyword-begrepp som är kopplade till yrkesbenämningar som kommer att påverkas av förändringen. Av de 7588 begrepp som idag är klassificerade som keyword, kommer 6693 konverteras till job-titles. Kvar som keyword-begrepp blir 143. Efterfrågas fullständiga listor så finns även det.

Om ni använder keyword-begrepp idag

Om ni idag använder relationer mellan begreppstyperna keyword och occupation-name så har förändringen troligen en påverkan på er implementation. Det finns då möjlighet att stanna kvar på nuvarande version (15) genom att lägga till versionsparametern i era queries. När ni är redo kan ni, efter den 31a oktober, skriva om era queries till att enbart använda relationen från occupation-name till job-titles eller keywords eller till båda och specificera den senaste versionen. Väljer ni att använda relationer till båda begreppstyperna så kommer samma data visas som idag.

Hör gärna av dig om ni har några frågor, här eller på annan väg.