Påminnelse: Taxonomy/Search i JobSearch tas bort i september 2022

Endpointen har varit deprecated/utgående i drygt två år och tas snart bort.
För att fortsättningsvis göra sökningar i taxonomin behöver Taxonomy API användas. Här finns även möjlighet att använda GraphQL för att ställa frågor. Swagger UI

Support för Taxonomy API finns i JobTechs forum: JobTech Taxonomy - JobTech Development forum