Vi välkomnar API:et digitalskills.se till plattformen JobTech Development

Vilka tech-kompetenser trendar just nu? Vilka yrkestitlar inom data/it har växt mest den senaste tiden? Och vilka beräknas vara de mest eftertraktade om 18 månader?

Vi välkomnar API:et digitalskills.se till JobTech Developments plattformen – ett verktyg som ger både historiska trender och framtidsprognoser för digitala kompetenser och yrkestitlar genom att datadrivet analysera jobbannonser. Du kan se topplistor, vilka arbetsgivare som efterfrågar vad och var i Sverige efterfrågan finns. API:et är utvecklat av företaget Assedon inom regeringsuppdraget Kompetensförsörjning av digital spetskompetens som utförs av Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

API:et är kostnadsfritt och tillgängligt för alla.

Läs om API:et på jobtechdev.se

Information in English about the API digitalskills.se is available here.

digitalskills