Om JobTech Development forum

Vår vision är ett gemensamt digitalt ekosystem för alla aktörer på den svenska arbetsmarknaden. Ett ekosystem har bättre förutsättningar att anpassa sig efter snabba förändringar, vilket är en förutsättning för snabb utveckling och relevans i tjänsterna. Vi arbetar aktivt för att fler aktörer på arbetsmarknaden ska inse värdet av samverkan kring infrastrukturen och att de ska vilja delta i ekosystemet. Öppenhet och transparens är viktiga nycklar i arbetet. Här bygger vi ekosystemet för svensk arbetsmarknad

Våra administratörer

Statistik för webbplats

  Alltid 24 timmar 7 dagar 30 dagar
Ämnen 0 0 0
Inlägg 0 0 0
Registreringar 0 0 0
Aktiva användare 0 0 0
Gillningar 0 0 0