Så här hanterar vi dina personuppgifter

Alla personuppgifter som används i forumet, tillexempel vid registrering, hanteras i enlighet med Arbetsförmedlingens rutiner för personuppgifter.

Här kan du läsa mer om Arbetsförmedlingens hantering av personuppgifter