Ändringar i Anställningsvaraktighet/employment-duration

Det kommer att ske vissa förändringar i Anställningsvaraktighet/employment-duration i version 2. Ändringarna är ett resultat av ett antal möten vi hade under våren 2019 med några interna produkter. Framförallt var det förvirrande att en anställningsform, ”Tillsvidare”, låg under denna type.

  • Koncepten ”6 månader eller längre" och ”Tillsvidare” blir deprecated
  • Två nya koncept skapas (se nedan)
  • Några namnändringar (se nedan)

Tidigare hade vi sagt att ”6 månader eller längre” skulle byta namn till ”6 månader - upp till 12 månader”. Detta blir dock inte korrekt eftersom att innebörden av konceptet ändras. Därför kommer vi istället att deprecatea det och skapa upp ett nytt koncept med namnet ”6 månader - upp till 12 månader” (blir alltså ett nytt id).

Såhär kommer förändringarna se ut:

Version 1 Version 2
Max 10 dagar Upp till 10 dagar
6 månader eller längre (deprecate)
Tillsvidare (deprecate)
3-6 månader 3 månader - upp till 6 månader
11 dagar - 3 månader 11 dagar - upp till 3 månader
6 månader - upp till 12 månader (nytt concept)
12 månader eller längre (nytt concept)

Ni får väldigt gärna kommentera här om detta har någon påverkan på erat system och den information ni hanterar.

OBS att ändringen gällande ”6 månader upp till 12 månader” och ”6 månader eller längre” kommer att göras inom kort. Kollar ni just nu har de samma concept-id, men det är alltså något som ska ändras.