Angående Taxonomy version 16

Version 16 är en specialversion som tagits fram för interna system på Arbetsförmedlingen som idag konsumerar version 1 av Taxonomy. Versionen har anpassats för att flera system enklare ska kunna synkronisera ett versionsbyte för att konsumera nya yrkesbenämningar utan att behöva ta i beaktning andra typer av förändringar. Anpassningarna rör enbart begrepp av typerna occupation-name, occupation-field och ssyk-level-4. För de senare två har det handlat om korrigeringar i preferred-label. För occupation-name är förändringarna flera:

  • Samtliga begrepp som finns i version 1 men är deprecated i version 15 har satts om till deprecated: false
  • Alla ändringar av preferred-label har återtagits för att spegla hur de såg ut i version 1
  • Ändringar där occupation-name-begrepp bytt yrkesgrupp har återställts
  • occupation-name-begrepp som lagts till efter version 1 och som fortfarande är aktuella finns med i version 16

Samtidigt som version 16 släpps så släpps även version 17.

Om du är en användare av Taxonomy utanför Arbetsförmedlingen så ska du hoppa över version 16 och istället använda version 17, som blir den egentliga uppdateringen från version 15.

Vi återkommer när de nya versionerna är släppta.

Versioner 16 och 17 av Taxonomy är nu publicerade.