Arbetsgivarens organisationsnummer

Vad jag kunnat se så verkar inte dataseten gällande 2021 och tidigare innehålla arbetsgivarens organisationsnummer. Stämmer det eller är det något jag missar? Är det något annat historiskt dataset som innehåller dessa uppgifter? Organisationsnummer är ju väldigt tacksamt om man vill joina denna data med andra dataset.

Det stämmer att det saknas för äldre filer än 2022. Jag skall kolla på om det går att få fram det och göra nya filer.

Tanken är att det skall finnas, om det inte är en enskild firma och organisationsnumret också är ett personnummer (=personuppgift).

Tack!

Organisationsnumren innehåller ju även viss information i sig själva så de är helt klart användbara. De första siffrorna indikerar ju vad det är för typ av organisation.