Bra matchning på arbetsmarknaden - en underlagsrapport

Så länge det funnits en aktiv arbetsmarknadspolitik har det också funnits en diskussion om vilken hänsyn som kan tas till individers önskemål om ett jobb respektive rätt jobb.

I den nya rapporten Bra matchning på arbetsmarknaden utvecklas resonemang om den balansgången genom ett flertal perspektiv på vad som menas med bra matchning: nationalekonomi, personcentrerad arbetsmarknad, arbetspsykologi och etik.

Tanken är att rapporten kan användas som diskussionsunderlag vid utveckling av AI eller andra digitala tjänster där kompetensförsörjning och livslångt lärande behöver diskuteras.

Vi uppmanar alla intressenter inom arbetsmarknadspolitiken, utbildningssektorn, jobtech- och edtech-företag att läsa rapporten och delta i diskussionerna på vårt forum. Genom att tillsammans utforska och analysera de olika perspektiven i rapporten kan vi arbeta mot att skapa en mer balanserad och framgångsrik matchning på arbetsmarknaden.

Läs mer om rapporten och tillhörande workshop-material här.
Ladda ner rapporten (.pdf)
Ladda ner workshop-materialet (.pptx)

Här finns möjlighet att kommentera, diskutera och reflektera i relation till underlagsrapporten Bra matchning på arbetsmarknaden.

:uk: In English:
Good Job Match in the Labour Market - A New Report

As long as there has been an active labour market policy, there has also consistently been a discourse surrounding the extent to which individual’s job preferences can be taken into practical consideration, as in support to find any job versus support to find the right job. A corresponding reasoning can be applied from the employers’ perspective in relation to finding an employee versus finding the right employee, although it is less common to formulate it in that way. The intention is that the report can be used as a foundation for discussions in the development of AI or other digital services, where topics related to skills supply and lifelong learning need to be addressed.

Learn more about the newly published JobTech Development’s report here. The report is available in Swedish.