Concept_Id i JobStream/JobSearch saknar motsvarighet i Taxonomy-APIt

Hej!
När jag hämtar ut Annons-data via JobSearch/JobStream stöter jag ibland på concept_id i Taxonomy Items som jag inte hittar i Taxonomy-APIt.
Till exempel får jag en annons som innehåller följande från JobSearch:

      {
        "weight": 5,
        "concept_id": "tFCz_HSa_jwW",
        "label": "Pedagogik och lärarutbildning",
        "legacy_ams_taxonomy_id": "4"
      }

Men om jag sedan söker upp denna:

https://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/main/concepts?id=tFCz_HSa_jwW

Så får jag inga resultat.

Vad beror detta på? Är det något som saknas i Taxonomy-APIet eller använder jag APIerna fel?

EDIT:
Svarar på min egen fråga: Det verkar som att vissa annonser refererar till Taxnomy Concepts som är deprecated. Jag får ett resultat när jag kör följande request:

https://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/main/concepts?id=tFCz_HSa_jwW&include-deprecated=true

Ja, det är tyvärr många annonser där arbetsgivaren använder gamla begrepp.

Tack för feedbacken!

Det här är något vi bör förtydliga i vår dokumentation hur man får tag på begrepp som blivit deprecated. Det kommer dock alltid finnas en risk att det förekommer gamla begrepp i annonserna då de fortfarande är giltiga värden.