Cybersäkerhet i ett uppkopplat samhälle – många frågor, ännu få svar

Världen befinner sig i dag i ett läge av digital sårbarhet som inget samhälle har upplevt tidigare.

Cybersäkerhet är avgörande för vårt behov av att skydda information på uppkopplade enheter och säkerställa människans grundläggande rättigheter. Det handlar om förtroende för och pålitlighet hos data och datakällor i en alltmer uppkopplad värld. Säkerhet och öppenhet har en central plats i utvecklingen av JobTech Developments produkter, bakomliggande teknik och digitala infrastruktur.

Sverige hamnar på plats 26 i den senaste globala cybersäkerhetsmätningen.

Är öppna data och öppen källkod, decentraliserat dataägarskap och delade data mellan offentliga aktörer ett universalmedel för att öka vår cybersäkerhet?

Vår senaste artikel är ute. Läs mer här.

You can find the article in English here.

cybersäkerhet