Den digitala och gröna omställningen i fokus för EU:s ordförandeskapstrio

Det är mycket som händer på digitaliseringsområdet i EU just nu.

Sverige ingår i en trio (med Frankrike och Tjeckien) som håller i ministerrådets ordförandeklubba de kommande 18 månaderna. I fokus står den gröna och digitala omställningen, med frågor om cybersäkerhet, elektronisk identitet, arbetsmarknadspolitik, livslångt lärande, samt förbättrad tillgång till delning, samkörning och vidareutnyttjande av data. På hemmaplan föreslår den svenska regeringen en ny lag om offentlig sektors tillgängliggörande av data.

JobTech Development leder flera projekt som är i linje med EU:s fokusområden.

Läs gärna om våra insikter och vad vi gör.

Artikeln finns även på engelska.

EUfocus