Engelska motsvarigheter till occupation, occupation_group, occupation_field

Jag undrar om det finns lista på engelska motsvarigheter till occupation, occupation_group, occupation_field. Ex dessa tre fält:

“occupation” : {
“concept_id” : “FwM7_WYB_qgc”,
“label” : “Socialsekreterare”,
“legacy_ams_taxonomy_id” : “5757”
},
“occupation_group” : {
“concept_id” : “pok1_ipJ_yzD”,
“label” : “Socialsekreterare”,
“legacy_ams_taxonomy_id” : “2661”
},
“occupation_field” : {
“concept_id” : “GazW_2TU_kJw”,
“label” : “Yrken med social inriktning”,
“legacy_ams_taxonomy_id” : “16”
},

1 gillning

Jag leker lite med Wikidata och där har vi en modell som stödjer > 200 språk, kollade på Socialsekreterare Wikidata som var extremt tomt (kanske svenskt yrke ;-))

Jag började kolla på detta med JobTech och yrken men det kändes för geggigt jag tror JobTech måste göra som Riksdagstrycket och satsa på kunskapsgrafer länk

Det lilla jag sett som icke domän kunnig är ett EU projekt ESCO där man starta med att definiera skills etc.

Hej!

Jag ska försöka mig på ett svar, men ställ gärna flera följdfrågor om det är något som är otydligt.

Vi har kopplingar till ESCO strukturen för “occupation” som har engelska benämningar på begreppen. Vi har använt oss av kopplingarna exact-match, broader_match och narrower_match när det gäller för att visa hur bra våra begrepp kan översättas till ESCO.

Just vad det gäller Socialsekreterare så har den två exakta kopplingar till motsvarande yrke i ESCO-strukturen.

community social worker

https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2Fce53a1b2-2fec-4d04-9390-47fb3dd525f0

social counsellor

https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2F5727b567-993d-4d41-a13d-81a6af1a9a8e

Du kan hitta kopplingarna via vår hemsida atlas.jobtechdev.se eller via våra apier:

Jobtech Atlas:

Graphql:

https://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/graphiql

Exempelfråga i graphql:

query MyQuery {
 concepts(id: "FwM7_WYB_qgc") {
  id
  preferred_label
  type
  exact_match(type: "esco-occupation") {
   id
   preferred_label
   type
   esco_uri
  }
  broad_match(type: "esco-occupation") {
   id
   preferred_label
   type
   esco_uri
  }
  close_match(type: "esco-occupation") {
   id
   preferred_label
   type
   esco_uri
  }
  broader(type: "ssyk-level-4") {
   id
   preferred_label
   type
   isco_level_4:related (type: "isco-level-4"){
    id
    preferred_label
    type
    isco_code_08
   }
   occupation_field: broader(type: "occupation-field") {
    id
    preferred_label
    type
   }
   ssyk_level_3: broader(type: "ssyk-level-3") {
    id
    preferred_label
    type
    broader(type: "ssyk-level-2") {
     id
     preferred_label
     type
     broader(type: "ssyk-level-1") {
      id
      preferred_label
      type
     }
    }
   }
  }
 }
}

Svar

{
 "data": {
  "concepts": [
   {
    "id": "FwM7_WYB_qgc",
    "preferred_label": "Socialsekreterare",
    "type": "occupation-name",
    "exact_match": [
     {
      "id": "WquH_bAZ_HQ7",
      "preferred_label": "socialsekreterare",
      "type": "esco-occupation",
      "esco_uri": "http://data.europa.eu/esco/occupation/ce53a1b2-2fec-4d04-9390-47fb3dd525f0"
     },
     {
      "id": "WBP4_YeQ_K9r",
      "preferred_label": "socialrådgivare",
      "type": "esco-occupation",
      "esco_uri": "http://data.europa.eu/esco/occupation/5727b567-993d-4d41-a13d-81a6af1a9a8e"
     }
    ],
    "broad_match": [],
    "close_match": [],
    "broader": [
     {
      "id": "pok1_ipJ_yzD",
      "preferred_label": "Socialsekreterare",
      "type": "ssyk-level-4",
      "isco_level_4": [
       {
        "id": "uhHx_SiB_3bZ",
        "preferred_label": "Socialsekreterare och kuratorer",
        "type": "isco-level-4",
        "isco_code_08": "2635"
       }
      ],
      "occupation_field": [
       {
        "id": "GazW_2TU_kJw",
        "preferred_label": "Yrken med social inriktning",
        "type": "occupation-field"
       }
      ],
      "ssyk_level_3": [
       {
        "id": "w1NH_Db9_Wqq",
        "preferred_label": "Socialsekreterare och kuratorer m.fl.",
        "type": "ssyk-level-3",
        "broader": [
         {
          "id": "x5GZ_V3J_KFn",
          "preferred_label": "Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom juridik, kultur och socialt arbete m.m.",
          "type": "ssyk-level-2",
          "broader": [
           {
            "id": "tFq4_83q_aww",
            "preferred_label": "Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens",
            "type": "ssyk-level-1"
           }
          ]
         }
        ]
       }
      ]
     }
    ]
   }
  ]
 }
}

Det du kallar occupation_group, kallar vi ssyk-level-4 och den har en koppling till isco-level-4.

Det jag skriver nu kanske låter lite förvirrande men i ESCO strukturen så ingår den internationella standarden ISCO också. Jobtech taxonomy har också kopplingar till ISCO, mellan occupation_group/ssyk-level-4 och isco-level-4. Så du kan få ut “isco_code_08”: “2635” från vårt API och sedan slå upp den i ESCO för att få ut den engelska översättningen i ESCO. Eller om du går via esco-occupation och tittar på vilken isco-group den är kopplad till i ESCO-strukturen.

https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation?uri=http://data.europa.eu/esco/isco/C2635

Däremot så finns det inget motsvarande occupation_field i ESCO. Occupation_field är något som Arbetsförmedlingen tagit fram själva för att det ska vara lättare att söka i Platsbanken.

Men om du vill ha någonting bredare än ISCO nivå 4 så skulle du kunna använda ISCO/ESCOs övergripande nivåer.

Legal, social and cultural professionals

Social and religious professionals

Social work and counselling professionals

Som sagt ställ gärna följdfrågor om något är oklart.

Mvh
Henrik

1 gillning