FAQ - JobSearch API, Taxonomy API, Enrich API, Employer API

Läs dessa FAQ innan du ställer din fråga!

JOB SEARCH API

What uptime can we expect?
This is the same API as used by Arbetsförmedlingens Platsbank, the expected uptime is 24⁄7.

Where can I find a full list of possible options for at least employment_type and occupation_field fields?
You could get a list of possible options for the employment_type and the other fields, by using the Taxonomy API For example use this curl -X GET “https://jobsearch.api.jobtechdev.se/taxonomy/search?offset=0&type=employment-type&show-count=false” -H “accept: application/json” -H “api-key: XXXXX” Replace XXXXX with your API key

The API says “ad not found” but following the link, you’ll se the ad. Why?
When an ad is unpublished, it is no longer visible in our api’s. The direct link from Platsbanken, however is still showing the ad, as a service if someone has chosen to save the ad at the Platsbanken site.

TAXONOMY API

Vad är skillnaden mellan Taxonomy och Ontology?

Det finns ett antal skillnader. Taxonomy består huvudsakligen av data som kan relateras till en standard eller en struktur (exempelvis yrkesbenämningar kopplade till SSYK-strukturen). Ontology beskriver hur begrepp av samma eller olika typer är relaterade till varandra, med platsannonser som datakälla.

Det finns en kompetensrubrik (skill-headline) som heter Generella kompetenser som inte är relaterad till någon yrkesgrupp (ssyk-level-4). Hur är den tänkt att användas?

Kompetensbegreppen som finns under Generella kompetenser ska kunna användas för samtliga yrkesgrupper (ssyk-level-4) och är inte knuten till någon specifik, till skillnad från andra kompetensbegrepp.

Varför försvinner vissa koncept vid nya versioner?

Koncept tas aldrig bort. Däremot kan koncept som bedömts vara inaktuella i matchningssammanhang sättas som deprecated. Det är möjligt att inkludera sådana koncept vid anrop mot vårat API.

Hur ser jag vilka yrkesbenämningar (occupation-name) tillhör ett visst yrkesområde (occupation-field)?

Yrkesbenämningar kan vara både direkt och indirekt relaterade till ett yrkesområde. I första hand läser man ut relationen genom vilken yrkesgrupp (ssyk-level-4) som yrkesbenämningen tillhör. Från varje yrkesgrupp finns en broader-relation till ett yrkesområde. En yrkesgrupp kan bara vara relaterad till ett yrkesområde, men ett yrkesområde kan vara relaterad till flera yrkesgrupper. Det kan däremot vara så att en yrkesbenämning tillhör mer än ett yrkesområde. I sådana det genom en broader-relation från yrkesbenämningen direkt till yrkesområdet.

SSYK-strukturen i Taxonomy ser inte likadan ut som hos SCB, varför?

I Taxonomy finns färre yrkesgrupper (ssyk-level-4) än hos SCB. Detta beror på att chefsgrupper med samma inriktning men olika ansvarsnivåer slagits ihop för matchningstillämpningar. Yrkesgrupper för vilka det inte sker någon rekrytering, som exempelvis 4430 Förtroendevalda, finns inte heller i Taxonomy.
Enrich API
Hur ….?
Varför…?
Employer API
Hur ….?
Varför…?

1 gillning