FAQ - JobStream API, Historical Jobs, AllJobs API

Läs dessa FAQ innan du ställer din fråga!

JOBSTREAM API
Hur kommer det sig att när jag skickar in parametern “2020-03-26T03:00:00”
till Job Stream så får jag bland annat tillbaka ett jobb med annonsid 23971426 vilket
publicerades dagen innan med “publication_date” “2020-03-25T17:42:08”

Varför är det en del av sökresultatet? Släpar API:et efter på något sätt?

Svar:
Det datum du anger i input fältet jämförs inte med “publication_date” utan “timestamp” in ms.
Så 1585207528103 = 2020-03-26T08:25:28.103+01:00 (som är mer än Din parameter “2020-03-26T03:00:00”).

Nu för tiden finns det bara en “tid” input fält.
Den här annonsen har ändrats efter att den var publicerad, då sattes "timestamp, därför visas den annonsen trots att den enligt
publiceringsdatumet är publicerad dagen innan.

HISTORICAL JOBS

AllJOBS API