Felaktig arbetstitel för ISCO 08 kod?

Hejsan!

Jag tittar på på engelska motsvarigheter till svenska yrken i taxonomin i.f.h.t. ISCO 08. Jag jämför med att kolla upp dem med graphiql.

Med den gamla koden (ssyk_code_2012) 3513 (nya MYAz_x9m_2LJ) är den svenska beteckningen “Systemadministratörer” medan ISCO 08 (http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/structure08.docx) ger att 3513 är “Computer Network and Systems Technicians”. I denna fil (http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/index08-draft.xlsx) heter det istället “Assistant , communications: ICT”. Med VCpu_5EN_bBt (3514) blir det “Nätverks- och systemtekniker m.fl.” medan ISCO 08 säger “Web Technicians”.

Det verkar alltså som om det har blivit oordning på koderna då er 3513 verkar stämma mer med ISCO 08-kod 3514. Frågan är då också vad “Systemadministratörer” motsvarar i ISCO 08.

Jag uppfattar alltså att det inte överensstämmer mellan er taxonomi och de ISCO 08-koder ni använder. Eller tänker jag fel på nåt sätt?

Hej!

Ett antal (kanske många) av koderna i SSYK-strukturen är samma som de i ISCO-strukturen. De kan dock, trots samma kod, ha olika innebörder.

Däremot finns mappningar mellan SSYK-grupperna till grupper i ISCO. Du kan hitta mappningarna med hjälp av den här queryn:

query MyQuery {
 concepts(type: "ssyk-level-4") {
  id
  preferred_label
  type
  ssyk_code_2012
  related (type: "isco-level-4") {
   id
   preferred_label
   type
   isco_code_08
  }
 }
}

Kollar man då på Systemadministratörer får man upp:

  {
    "id": "MYAz_x9m_2LJ",
    "preferred_label": "Systemadministratörer",
    "type": "ssyk-level-4",
    "ssyk_code_2012": "3513",
    "related": [
     {
      "id": "ZwXG_YkH_hQy",
      "preferred_label": "Databasutvecklare och administratörer",
      "type": "isco-level-4",
      "isco_code_08": "2521"
     },
     {
      "id": "jYXN_qS4_jaX",
      "preferred_label": "Systemadministratörer",
      "type": "isco-level-4",
      "isco_code_08": "2522"
     }
    ]
   }

Så det är alltså dessutom så att mappningarna inte nödvändigtvis är 1:1.

Angående http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/index08-draft.xlsx så tror jag helt enkelt att det är en fil som listar exempel på mer detaljerade titlar inom ISCO-yrkesgrupperna.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor kring detta!

Mvh
David