Förbättring swagger-docs

Hej,
Det kanske skulle kunna göras lite klarare vilken effekt addering av ytterligare parametrar till /search får - boolesk AND/OR (utökad/minskad resultatmängd).
Relaterat detta, funderade vi dessutom på att det skulle varit trevligt med en convenience-funktion att kunna ange exkluderande parametrar (t.ex. inkludera ej en viss yrkesgrupp).

Hej Pär,

du kan hitta mer information om detaljerna i endpoint /search här: docs/GettingStartedJobSearchEN.md · main · Arbetsförmedlingen / Job Ads / jobsearch-apis · GitLab

Se rubriken “Negative search” för att se hur man kan exkludera termer i fritextsökningen med minustecken, så att annonserna i resultatet inte ska innehålla söktermen.
Se även rubriken “Phrase search” för exempel på hur man kan söka på exakta fraser i fritextsökningen.

Sidan “Search API for job ads - getting started” är också länkad från Swagger-sidan här: https://jobsearch.api.jobtechdev.se/

Vänliga hälsningar

/Mattias