Förutsättningsskapande projekt om digital vägledning inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet

För individen är det livslånga lärandet en förutsättning för att klara kraven på dagens snabbrörliga arbetsmarknad. Det är också nyckeln till att klara Sveriges framtida kompetensförsörjning.

Men hur hittar man rätt utbildning för rätt yrke bland mängder av data och information i en digitaliserad miljö?

JobTech har inlett ett projekt med syfte att matcha behoven på arbetsmarknaden med utbildningsutbudet genom att berika och länka befintliga data. Inom projektet lägger vi stort fokus på samverkan och digital vägledning i en sammanhållen datainfrastruktur. Vi jobbar för att skapa möjligheter för individen att synliggöra sina kompetenser och hitta rätt utbildning till rätt jobb – en viktig förutsättning för en hållbar arbetsmarknad i konstant förändring.

Här får du veta mer om projektet Digital vägledning och länkad data.

Vad säger du om projektet? Bidra gärna med inputs, insikter och konstruktiv feedback, så att vi tillsammans kan säkerställa ännu högre kvalité.

Du kan även läsa mer om projektet på engelska här.

1 gillning