Förutsättningsskapande projekt om kompetensutveckling via digital karriärvägledning baserad på berikad CV-information

Att göra en omställning mitt i arbetslivet kommer att bli vanligare för allt fler i framtiden. Redan nu ser vi att det livslånga lärandet är nödvändigt för att klara kompetensförsörjningen i Sverige.

Jobtech leder ett nytt spännande utvecklingsprojekt inom JobEdTech-området med utgångspunkt i att använda berikad CV-information för att bedöma vilka utbildningar som kan fylla glappet mellan en individs erfarenheter och arbetsmarknadens behov.

Syftet är att digitalt vägleda individen till att hitta den kortaste vägen till jobb eller karriärväxling genom kompetensutveckling.

Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, RISE , Myndigheten för yrkeshögskolan, och Skolverket.

Läs mer om projektet.

:uk: The description of the project fostering skills development through digital vocational career guidance, based on enriched CV information is available here.

digitalyrkesvägledning