Fråga med API nyckel i urlen

Det finns exempel på url där man ställer frågor. Men vart i urlen ska man lägga sin nyckel för att komma åt datan?

Tex:

https://jobsearch.api.jobtechdev.se/ad/8430129

Lägger man till nyckeln enligt:

https://jobsearch.api.jobtechdev.se/ad/8430129?api-key:XXXXXXXXXXX

För jag får det inte att funka. :slight_smile:

Nyckeln ska skickas med som en header
curl -X GET "https://jobsearch.api.jobtechdev.se/search?offset=0&limit=10" -H "accept: application/json" -H "api-key: xxxxxxxx" -H "x-feature-freetext-bool-method: and"

Du kan även prova dina anrop via https://jobsearch.api.jobtechdev.se/

Hej,

Jag tycker jag gör det här:

key = XXXXXXXXXXXX
res = GET(
url = paste0(“https://jobsearch.api.jobtechdev.se”, “/search?q=Flen”),
content_type_json(),
add_headers(Authorization = paste("api-key: ",key))
)
T ex men får ändå fel på nyckeln.

Om du provar följande?
res = GET(
url = paste0(“https://jobsearch.api.jobtechdev.se”, “/search?q=Flen”),
content_type_json(),
add_headers(api-key = “XXXXXXXXXXXX”)
)

Om inte det är fel på den där headern som jag tror så kan det ju vara något med din nyckel?