Framtidsprojekt om individdata och dataportabilitet

Att få äga sin personliga data och välja vem man vill dela den med blir allt viktigare i vår digitaliserade värld, där all data är hårdvaluta. Men dagens bristande infrastruktur för datautbyte försvårar för individen att ha kontroll.

JobTech Development utvecklar i framtidsprojektet Individdata och dataportabilitet, en gemensam infrastruktur för utbyte av individdata mellan offentliga aktörer, företag och privatpersoner. Syftet är att möjliggöra för alla att äga och kontrollera sin egen data i en öppen och gemensam datainfrastruktur.

I vårt arbete vill vi uppmärksamma betydelsen av dataportabilitet och spårbarhet. Långsiktigt kommer infrastrukturen att gynna kompetensförsörjningen i Sverige och det livslånga lärandet för individen.

Läs mer om projektet Individdata och dataportabilitet.

Nedan kan du även läsa mer om projektet på engelska.
Learn more about the project Human-Centric Digital Infrastructure for Data Portability.

Vad säger du om projektet och vårt pågående arbete inom området? Bidra gärna med inputs, insikter och konstruktiv feedback, så att vi tillsammans kan säkerställa ännu högre kvalité.

individdata

Hur mappar det arbetet in i arbetet med #europass?

Vår befintliga lösning “Connect Once” ger individen möjlighet att dela sitt personliga CV med externa aktörer, och den delade datan representeras i detta fall enligt HR-Open standarden, vilket är relativt nära den data modell som utformats av Europass.

“Europass CV” (ECV) är en XML schema definitionen bygger vidare på EURES, HR-Open och OAGi.

För den datainfrastrukturen som tas from under uppdraget för Kompetensförsörjning och livslångt lärande(KLL) finns det absolut möjligheter att stödja delning av sitt Europass CV till tredje part, men något integrationsarbete för detta har ej inletts.

Inledningsvis fokuserar vi på pilotprojektet “Jobbsprånget” där andra typer av data tillgängliggörs men inte specifikt CV data.

Det finns utrymme att ytterligare utforska gemensamma drag med Europass under MinProfil uppdraget från DIGG. Vi kommer snart att börja utforska mer på djupet hur den allmänna infrastrukturen förhåller sig till andra EU-krav.