Hämta data i trädstruktur

Hej!

Är det möjligt att hämta taxonomi data i en trädstruktur och i så fall hur gör man det?

Vad jag är ute efter är att få ut en json blob (eller liknande, api anrop går också bra) som mappar en occupation_group, dess occupation_name och dess “Job titels”.

Något i stil med

 • Specialistläkare
  ** Klinisk farmakolog (har inga Job titels)
  ** Specialistläkare
  *** Akutläkare
  *** Allergolog
  *** etc

Ändå bättre hade varit om man kunde börjat en nivå högre upp på Hälsa- och sjukvård.

Är det något som går att göra? Finns det något annat sätt att hitta dessa relationer?

Tack för hjälp :slight_smile:
/Albin

Hej Albin!

Du kan testa med denna query:

query MyQuery {
 concepts(type: "occupation-field") {
  id
  preferred_label
  type
  narrower(type: "ssyk-level-4") {
   id
   preferred_label
   type
   ssyk_code_2012
   narrower(type: "occupation-name") {
    id
    preferred_label
    type
    related(type: "job-title") {
     id
     preferred_label
     type
    }
   }
  }
 }
}

I vårat Graphiql-gränssnitt: https://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/graphiql

1 gillning

Perfekt! Tack David :slight_smile:

Följfråga @davidnorman går det att få ut de education och education_level concepts som används under respektive occupation-field?

Dessvärre inte, vi har inga kopplingar mellan education-field eller education-level och occupation-field.

Ok, inte heller mellan occupation-group, ssyk-level-*, occupation-name eller job-title eller liknande?

Nej precis, inte där heller. Här finns förresten en graf över hur begreppstyperna kan förhålla sig tillvarandra: JobTech Atlas

1 gillning