Historiska annonser i jsonlines-format

För att göra de “obehandlade” annonserna lättare att använda har vi kompletterat json-filer med jsonlines-filer.
Det betyder att du kan läsa in filen i ditt program rad för rad vilket inte kräver lika mycket minne.
2006- sista mars 2023 är uppladdade:

https://data.jobtechdev.se/annonser/historiska/index.html

1 gillning