Historiska annonser månadsvis

För att göra det enklare att använda de historiska annonserna har vi skapat nya filer där publiceringsmånad avgör vilken fil de sparas i.

De finns som zip-filer här, med en fil per månad i den komprimerade filen.
https://data.jobtechdev.se/annonser/historiska/monthly/index.html

Det kan fortfarande vara stora filer (många annonser per månad) men förhoppningsvis blir det enklare att använda.

Filerna är i jsonlines-format med en annons per rad. Med det formatet kan filen läsas in en rad i taget av ett program vilket gör det mindre resurskrävande.