Hur får man ut regioner som ligger inom Sverige?

Hej!

Hur får man ut regioner som ligger inom Sverige?

Jag försökte med denna fråga:

query LanSverige {
 concepts(type: "region") {
  type
  id
  national_nuts_level_3_code_2019
  nuts_level_3_code_2021
  nuts_level_3_code_2013
  preferred_label
  broader(type: "country", id: "i46j_HmG_v64") {
   id
  }
 }
}

Om man frågar efter Sverige först och ber om dess narrower region, så får man ut alla län i Sverige.

query LanSverige {
 concepts(type: "country", id: "i46j_HmG_v64") {
  type
  id
  preferred_label
  narrower(type: "region") {
   type
   id
   national_nuts_level_3_code_2019
   nuts_level_3_code_2021
   nuts_level_3_code_2013
   preferred_label
  }
 }
}