Hur får man ut SSYK 2012 med tillhörande Occupation-name med deprecated legacy id?

Hej!
Hur får man ut SSYK 2012 med tillhörande Occupation-name med deprecated legacy id?

Det gör man enklast med graphql.

Man kan pröva frågan här

https://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/graphiql

query SsykAndOccupationNames {
 concepts(type: "ssyk-level-4", version: 1) {
  id
  preferred_label
  ssyk_code_2012
  narrower(type: "occupation-name") {
   id
   preferred_label
   deprecated_legacy_id
  }
 }
}

Och här för att få exempel på en curl

https://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/swagger-ui/index.html#/GraphQL/get_v1_taxonomy_graphql