Hur hämtar man anställningstyp från API:et?

Hej!

Hur hämtar man anställningstyp från API:et?

Man kan göra detta via graphql eller vår “vanliga” rest-endpoint

GraphQL
https://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/graphiql

query MyQuery {
  concepts(type: "employment-type") {
    id
    preferred_label
    type
  }
}

“Vanlig”-rest

curl -X GET "https://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/main/concepts?type=employment-type" -H "accept: application/json" -H "api-key: 111"