Hur hämtar man ut hela SSYK-strukturen i en fråga?

Hur hämtar man ut hela SSYK-strukturen i en fråga?

Man kan använda vår graphql endpoint.

https://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/swagger-ui/index.html#/GraphQL/get_v1_taxonomy_graphql


query MyQuery {
 concepts(type: "ssyk-level-1") {
  id
  preferred_label
  type
  ssyk_code_2012
  narrower {
   id
   preferred_label
   type
   ssyk_code_2012
   narrower {
    id
    preferred_label
    type
    ssyk_code_2012
    narrower {
     id
     preferred_label
     type
     definition
     ssyk_code_2012
    }
   }
  }
  
 }
}


Man kan testa frågan här:

https://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/graphiql