Hur hämtar man ut isco-level-4 givet ett occupation-name?

Hur hämtar man isco-level-4 givet ett occupation-name, helst i ett anrop?

Man kan använda GraphQL endpointen till detta.

https://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/swagger-ui/index.html#/GraphQL/get_v1_taxonomy_graphql

query MyQuery {
 concepts(id: "ezMJ_6c9_P5z") {
  id
  preferred_label
  broader(type: "isco-level-4") {
   id
   preferred_label
   type
  }
 }
}

Testa gärna GraphiQL gränssnittet för att laborera med queries för att få ytterligare data.

https://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/graphiql

Hm, skulle jag kunna markera detta som ett accepterat svar? Hittar ingen kryssruta.