Hur hittar jag kopplingar/relationer mellan olika taxonomier?

Kan Jobtech erbjuda kopplingar mellan olika taxonomier?
• Ex mellan country och continent.
• Ex mellan municipality och region. (Skulle vi kunna lösa själva eftersom länkoden är en del av kommunkoden.)
• Ex mellan skills och skills-headline.

Det kan ex vara så att en av våra källor har ID för country (men inte för continent), och vi vill ibland gruppera på country och ibland på continent.

Dessa relationer finns i taxonomy-databasen.

Man kan använda graph-endpointen för att hitta dem. Exempelvis: https://taxonomy.api.jobtechdev.se/v1/taxonomy/main/graph?edge-relation-type=broader&source-concept-type=municipality&target-concept-type=region

Här har jag frågat efter alla koncept av typen region som är broader än koncept av typen municipality. Högst upp i svaret ges alla ingående concepts, exempelvis:

 {
  "taxonomy/id": "viCA_36P_pQp",
  "taxonomy/preferred-label": "Kumla",
  "taxonomy/type": "municipality"
 },

Och

 {
  "taxonomy/id": "NvUF_SP1_1zo",
  "taxonomy/preferred-label": "Västernorrlands län",
  "taxonomy/type": "region"
 },

Osv.

Längre ned i svaret visas relationerna mellan koncepten, exempelvis:

  "taxonomy/source": "y4NQ_tnB_eVd",
  "taxonomy/target": "9hXe_F4g_eTG",
  "taxonomy/relation-type": "broader"

y4NQ_tnB_eVd = Boden
9hXe_F4g_eTG = Norrbotten

Boden är alltså kopplad till Norrbotten med en broader relation.

Samma upplägg gäller för country och continent och skill och skill-headline.

Här finns ett diagram som visar relationerna:

https://gitlab.com/team-batfish/jobtech-taxonomy-api/-/blob/develop/GETTINGSTARTED.md#diagrams (OBS att länken inte fungerar särskilt bra i IE)

1 gillning