Hur söker man på från datum på när en jobbannons är postad

Hej!

Hittar bara ett fält i apiet där man kan söka på exakt timestamp, Jag önskar söka på jobbannonser som är postade efter ett visst datum. Går detta?

ja, parametern published-after används då med ett timestamp i formatet YYYY-mm-ddTHH:MM:SS t.ex 2022-11-11T00:00:00. Den kan kombineras med andra parametrar.

Denna fråga returnerar annonser publicerade efter kl 00:00 den 11 november 2022:
https://jobsearch.api.jobtechdev.se/search?published-after=2022-11-11T00%3A00%3A00

Det finns inget “avkortat” datum, det krävs ett komplett timestamp.

1 gillning