JobAd Enrichment för kandidaters CVn

Tror ni att JobAd Enrichment skulle kunna användas för att få ut kompetenser på en kandidats CV?

Hej Rasmus!

Man kan använda JobAd Enrichments API, endpoint /enrichtextdocuments, för att identifiera kompetensord i CV:n utifrån synonymordlistan som används i bakgrunden ( anrop för alla kompetensord i synonymordlistan: https://jobad-enrichments-api.jobtechdev.se/synonymdictionary?type=COMPETENCE&spelling=BOTH ).
Däremot kommer man inte veta om samtliga hittade ord är relevanta eller inte, om det är en kompetens som kandidaten har eller bara nämns i CV:t, eftersom ML-modellerna är tränad på meningar i annonsdata, inte meningar i CV:n.

Jag kan av denna anledning inte rekommendera dig att använda JobAd Enrichments API för att extrahera relevanta kompetenser ur ett CV.

/Mattias

Tack för svar! Hur ställer ni er till att nyttja det för CVn om vi pratar om GDPR? Skulle det går att hosta er lösning i vår egna miljö för att inte behöva skicka persondata till extern part?

Hej Rasmus,

Källkoden hittar du här, https://gitlab.com/arbetsformedlingen/enrichment. Vi är inte helt färdiga med publiceringen, men arbetar aktivt på att göra tjänsten helt öppen under våren.

Beakta dock att tjänstens syfte är att bearbeta annonser och inte CV.

  1. Licensen kommer vara Apache 2, vilket i detta fall innebär att du har möjlighet att köra källkoden i din egna miljö.
  2. Troligtvis/gissningsvis kan det vara enklare om er CV-bearbetningen sker i era miljöer, i motsats till att skicka personuppgifter till annan part för bearbetning.

Källkoden delas “as-is”, vi har begränsat utrymme till utvecklingsstöd avseende denna tjänst. Självklart försöker vi svara på frågor i forumet etc. Men det krävs nog en hel del eget arbete att sätta upp en tjänst som tolkar CV:n baserat på annonskoden.

Frågan är dock om det finns ett enklare sätt att komma igång. @penms, funderar på om det inte går att “regexpa” med hjälp av synonymordlistan?

Hej,
tror en sådan tjänst, att utvinna strukturerad information från cv/personligt brev, skulle vara väldigt användbar. AF kanske skulle vara ett naturligt ställe för en sådan tjänst att leva, då ni håller informationen som det kan relateras till - annonser.
Btw, hade förväntat mig att nuvarande JobAd Enrichment skulle innehålla även koncept från taxonomigrafen, såsom skills.
/pär