JobAd Links sammanställda per år

Nu finns det två filer på Nginx Directory som sammanställer annonserna som funnits i JobAd Links. Formatet är json lines, en annons per rad.

2021: från starten 2021-03-31 till 2021-12-31
2022: från 2022-01-01 till 2022-10-31 (eftersom året inte är slut än)

2022 är uppdaterad och innehåller annonser från hela året.

https://data.jobtechdev.se/annonser/historiska/jobad_links/index.html