JobEd Connect berikas med arbetsmarknadsutbildningar

Nu finns Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar sökbara och matchningsbara i API:et JobEd Connect.

JobTech Development har nu tillgängliggjort Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar (AUB), tillgängliga som öppna data i SUSA-navet, i API:et JobEd Connect. Arbetsmarknadsutbildningarna hittas som “AF arbetsmarknadsutbildningar” i filtret för utbildningsform.

Varför är det viktigt med arbetsmarknadsutbildningar (AUB) i SUSA-navet?
En arbetsmarknadsutbildning är tänkt att stärka individens kompetens och leda till ett yrke med goda framtidsutsikter. Susa-navet utökas nu med data om dessa utbildningar som finansieras med medel från Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. AUB-data öppnar nya möjligheter till bättre matchningstjänster som rustar individen inför karriärbyte eller omställning.

Läs mer här.

:uk: JobEd Connect Enriched with Labour Market Training Programs

The labour market training programs provided by the Swedish Public Employment Service (SPES) are now searchable and accessible for matching in the JobEd Connect API.

JobTech Development has enhanced and made accessible the labour market training programs offered by the Swedish Public Employment Service (SPES). These programs are now available as open data within the SUSA Hub and integrated into the JobEd Connect API. The labour market training programs can be found under the “Choose Education Form” dropdown menu, specifically labeled as “AF Labour Market Training Programs.” (in Swedish: “AF arbetsmarknadsutbildningar” i filtret för utbildningsform).

Why is it Important to Integrate Labour Market Training Programs into the SUSA Hub?
A labour market training program is designed to enhance an individual’s skills and to pave the way to a profession with promising career opportunities. By incorporating data from these training programs, which receive funding from the SPES’ labour market policy measures, the SUSA Hub expands its potential. This data integration opens up new possibilities for improved matching services that equip and empower individuals for career transitions or retraining.

Learn more here.