Katalog över öppen programvara inom offentlig sektor

Låt oss göra en communityinsats!

Vi listar öppna programvaruprojekt som används inom offentlig sektor i Sverige. Vår ambition är att möjliggöra för myndigheter som står inför en upphandling eller anskaffning av ett nytt system att utvärdera befintliga öppna programvaruprojekt i relation till deras kravlista.

En utvärdering av motsvarande öppna programvaruprojekt kan även ses som ett sätt utveckla den egna kravhanteringen och som en del i informationsinsamlingsarbetet. Detta kan sedan ligga till grund för uppföljande RFI:er och upphandlingen i sig.

Gå in på https://gitlab.com/open-data-knowledge-sharing/wiki/-/wikis/Katalog-över-öppen-programvara-inom-offentlig-sektor

För mer information gå in på http://nosad.seKatalog över öppen programvara inom offentlig sektor · Wiki · Open data knowledge sharing / Wiki · GitLab

1 gillning

Jättebra @MariaD! Kan det vara bra att komplettera listan med hjälp från existerande användare med vilka krav som ställs för att upphandla dessa öppna programvaror? Det går väl att dela med sig av kravspecar som gjorts för att upphandla dessa öppna programvaror?

Precis! Kontaktperson hos myndighet/kommun, Kravspec och ev vilket system som man ersätter skulle kunna vara intressant. Ngt mer?

När vi ändå pratar om kataloger kan det var värt att notera att i Tyskland har en stor arbetsgrupp (med kommuner, statliga myndigheter, leverantörer, branschorganistationer m.fl.) nyligen startats för att ta fram en liknande katalog. Just nu verkar de luta mot den italienska lösningen publiccode.yml (vilket italienarna såklart är positiva till).

2 gillningar

Tack För tipset! Bra att få kännedom om vad andra gör inom området.

1 gillning

Kan så klart också vara intressant om de som bytt till öppen källkod vill blogga om det och reflektera om hur det påverkat verksamheten. Gillade Sundsvalls inlägg: Ett systemfel inom kommunsektorn hindrar digitaliseringen | Utvecklingsportal

Tror mest att följande är intressant:

  • Öppen programvara
  • kontaktperson/systemansvarig
  • kravspec som ledde till öppen programvara
  • ersatt system

Men GitHub - italia/publiccode.yml: publiccode.yml is a metadata standard for public software ser ju mycket intressant ut om den går att följa även här.

1 gillning

Super, vi hoppas att vi kan få ihop detta

1 gillning

Hur får vi igång skapandet och användning av en svensk anpassning av den internationella här i Sverige? Vilka myndigheter kan vara nära i utvecklingen att vilja skapa och använda sådan specifikation @Ainali @MariaD ?