Kodexempel för Jobsearch / Jobstream / Joblinks

Vi har börjat göra exempel i körbar form på hur anrop till api:erna för Jobsearch / Jobstream / Joblinks kan göras. Än så länge finns det exempel i Python för de vanligaste frågorna.

Saknar ni något?

https://github.com/JobtechSwe/getting-started-code-examples

Skulle gärna se exempel för php!

Tack davido, bra att veta vad som efterfrågas.

Skrev en one-liner häromdagen för att se vilka HR-system som användaren dirigeras till om de klickar på knappen “ansök här” på annonsen.

curl -X GET “https://jobstream.api.jobtechdev.se/stream?date=2020-12-01” -H “accept: application/json” -H “api-key:{SECRET_KEY}” |
jq ‘.[] | select(. | (.application_details.url // empty)) | [.application_details.url,.employer.url]’ |
jq ‘.|select((.[1]==null))’ |
jq ‘.[0]’ |
sed -e ‘s|^[^/]//||’ -e 's|/.$||’ |
sed ‘s/"//g’ |
sort |
uniq > ansokningssystem_december.file