Kompetensmatchning.se - en plattform för kompetensutveckling

Kompetensmatchning är en ny öppen applikation på plattformen JobTech Development. Den utvecklades initialt som arena för kompetensutveckling inom fordonsindustrin, men har sedan ställts om till att bli en testbädd för den digitala infrastrukturen, för att testa automatiserade lösningar och ha en skarp testyta för pilotprojekt.

Här läser du allt om Kompetensmatchning och hur du kommer igång med att testa applikationen.

Bakom Kompetensmatchning.se står forskningsinstitutet RISE, och vi har ställt några frågor till projektledaren Olle Nyman. Ni kan läsa hans svar på våra tre snabba frågor här.

:uk: You may read more about our new component Kompetensmatchning.se here. It is a testbed and demonstration environment for skills development, developed by the state-owned RISE.

In addition, we have asked a few questions the Project Manager Lead Olle Nyman from RISE about how kompetensmatchning.se can contrbiute to a better collaboration between employers and education providers in order to meet employees’ needs in terms of skills supply and skills development.