Länder (och klassificeringar) i taxonomin?

Hej,

vi är på jakt efter ett API som listar alla länder som finns samt ifall landet är medlem i EU/EES. Är det något som finns i taxonomin? Jag ser att frågor berör länder men jag hittar det inte i APIerna.

Mvh,
Emeli

Hej Emeli!

Ni skulle kunna göra såhär i graphql för att hämta ut samtliga länder och även se vilka av dem som tillhör EU/EES. De länder som har en relation till HstV_nCB_W2i i svaret är EU/EES-länder.

query MyQuery {
 concepts(type: "country") {
  id
  preferred_label
  type
  iso_3166_1_alpha_2_2013
  broader(id: "HstV_nCB_W2i") {
   id
   preferred_label
  }
 }
}

Exempel på hur ett sådant land visas i svaret:

 {
  "id": "EtpD_2Kn_dEP",
  "preferred_label": "Estland",
  "type": "country",
  "iso_3166_1_alpha_2_2013": "EE",
  "broader": [
   {
    "id": "HstV_nCB_W2i",
    "preferred_label": "Europa/EU/EES/EURES"
   }
  ]
 }

För att bara plocka ut EU/EES-länderna kan man via graphql ställa frågan såhär:

query MyQuery {
 concepts(id: "HstV_nCB_W2i") {
  preferred_label
  type
  narrower {
   id
   preferred_label
   type
   iso_3166_1_alpha_2_2013
  }
 }
}

ISO 3166 avser landskoden (tvåställig) om den är intressant. Det går även att ange iso_3166_1_alpha_3_2013 för att få den treställiga landskoden.

Concept med ID HstV_nCB_W2i är Europa/EU/EES, syns också här med struktur: https://taxonomy-viewer.jobtechdev.se/page/taxonomy.html#concept=HstV_nCB_W2i

1 gillning