Läs om JobTech Developments historia och syfte på voister.se

2016 började Arbetsförmedlingen se över möjligheterna att med gemensamma standarder och öppen data minska antalet silos bland hundratals digitala matchnings- och vägledningstjänster som i många fall inte kommunicerade med varandra.

Resultatet blev JobTech Development, som lanserades 2017.

”När vi började utveckla Jobtech var visionen att skapa en bättre arbetsmarknad och mer effektiv matchning. Nu ser vi att plattformen också stödjer det allt viktigare arbetet med livslångt lärande och individuell kompetensutveckling, säger Josefin Berndtson, sektionschef på Arbetsförmedlingens enhet Jobtech.”

Läs hela artikeln här.