Lokal installation av Jobtech enrichment api

Vi har ett use case där vi har känslig information som vi helst inte vill skicka över nätverket. Skulle det gå att ha en egen installation av Jobtech enrichment apiet?

Erbjudandet är ett online api JobAdEnrichments-content/GettingstartedJobAdEnrichmentsSE.md at master · Jobtechdev-content/JobAdEnrichments-content · GitHub. I dagsläget finns inga möjligheter att installera koden lokalt. Värt att notera är att kommunikationen är krypterad och att vi inte loggar eller sparar den data som skickas in i API:et. Hoppas att det ger tillräcklig trygghet för er!

Hi, could you please give an example of how to run the enrichment API in python? thanks

I have only tried with bash / curl. Will ask if we have any examples with python.