Ny rapport från JobTech Development!

Öppenhet och transparens har alltid varit viktiga ledstjärnor för oss. Vi har länge delat data om JobTech Developments verksamhet när de efterfrågats. Nu väljer vi i stället att låta alla ta del våra data – utan att behöva fråga.

Inom kort blir det möjligt att prenumerera på dagliga, automatiskt genererade rapporter som beskriver tillståndet för JobTech Developments system i detalj – parametrar som redovisas är bland annat aktivitet, dataförbrukning och produktionshastigheter.

Genom att dela dessa data fritt hoppas vi också få feedback som kan användas för att förbättra och anpassa plattformen efter användarnas behov och önskemål.

Vi tror att detta steg är viktigt för att öka insyn och transparens, stimulera innovation och utveckling, samt förbättra användarupplevelsen i vårt gemensamma digitala ekosystem.

Här kan du ladda ner dagens rapport i pdf-format: https://jobtechdev.se/files/public_version_executive_report_2023-03-23.pdf

Saknar du något i rapporten? Är något oklart? Kommentera! Vi välkomnar all feedback!