Nytt format för jobbannonser i Platsbanken

Inför arbetet med att byta ut systemet för postande av annonser från externa annonseringssystem, DXA, har en översyn gjorts av formatet för annonser.
Ett stort problem har länge varit den bristande kvaliteten på datan i annonser. Detta är till stor del till följd av att annonser skapas i så pass många olika system, både inom och utanför AF och att det därför har varit svårt att göra några större förändringar. Intentionen därför är att förenkla formatet så mycket som möjligt för att minimera utrymmet för tolkning av hur formatet skall användas.

Vi vill gärna diskutera och få feedback kring det nuvarande formatet och önskemål inför det kommande.

1 gillning

Lite off topic: men en fundering om ev. Wikidata kan ge mervärde… Wikidata är en del under Wikipedia. För två år sedan skapades ett nytt projekt i WIkidata Wikidata:Lexicographical data tanken är att alla världens ord skall finnas på alla världens språk med böjningsformer…

Vi är som sagt i början men lyckas vi lika bra som WIkipedia har gjort på 20 år så kan det bli väldigt bra. Vi kopplar nu ihop med SAOB (exempel) men en kille snacka med @MariaD igår om att det skall finnas tydligare copyright i er Kompetensordlistan dvs. då skulle vi kunna börja lägga in alla era kompetensord med böjningar och sedan förhoppningsvis kommer koppling andra språk…

men som sagt detta är i sin linda och jag är inte expert men gissar att precis som vi kopplar SAOB med länkar så skulle man kunna koppla yrken skills som finns i er taxonomi till ord i Wikidata (Lexemes) etc… exempel Lexeme:L32128 polis --> ordia

  • känns som SSYK kopplingen Wikidata kanske skall vara till Lexemes till att börja med se T263945?

@bryjo Hur många och vilka format för annonser är det som används? Är det flera olika tekniska format?
Hur är det utformat idag med kraven på annonserna?

Vill gärna diskutera med dig och undersöka för jag tänker att dataportabilitet / interoperabilitet för AF och andra aktörer kan spara otroligt mycket tid och pengar. Det här kan väl leda till att uppdrag förmedlas snabbare och mer kvalitativt för bättre matchning med arbetssökande.

@mattias du har alldeles rätt om interoperabilitet. Ju färre format desto bättre men det största problemet har vi hittills inte haft med för många format utan med att det använda formatet har kunnat tolkas på olika sätt.

Det vi jobbar med är ett format på vägen in till AF från externa annonseringstjänster som står för merparten av annonser hos AF. Men det finns många sätt att tolka formatet och sen till det olika sätt att bygga systemen för annonsskapande. Så det som kommer är trots samma format inte likadant formaterat. En del förändringar sker i system på insidan på AF för att annonserna ska visas så korrekt som möjligt i t.ex Platsbanken. Men differensen i annonsdatan gör att det ibland inte går att bygga funktioner som kan tyckas uppenbart användbara. Exempelvis vissa typer av filtreringar kring krav på sökanden kan ge falska förhoppningar hos användare då det ibland är beskrivet i ett strukturerat fält och ibland i brödtexten.

Det format som vi valt att använda i våra externa API’er är ett försök att förenkla för externa användare genom att ge något som är lättbegripligt.
Vid bytet av nytt format för annonser på väg in är förhoppningen att vi ska kunna använda exakt samma format i de externa API’erna där alla kan hämta annonser.

1 gillning

Okej. Aha, det går att lösa på ett spännande sätt samtidigt som en minskar antalet format.

OK. Det här låter ju väldigt intressant.

Jag vet inte om vi har samma definition på format men jag skulle gärna vilja veta mer. Jag skriver till dig i DM med en fråga med hopp om att lära mig mer. :slight_smile: