Om kategorin JobTech Taxonomy

Diskutera och ställ frågor om Jobtech Taxonomy

Arbetsförmedlingen förvaltar strukturerade samlingar av begrepp som förekommer på den svenska arbetsmarknaden. Dessa samlingar kallas taxonomier. Taxonomierna som JobTechDev ansvarar för kvalitetssäkras, uppdateras och utvecklas kontinuerligt för att underlätta matchning mellan lediga jobb och arbetsgivare samt för att fungera som en tillförlitlig källa för arbetsmarknadsstatistik och -prognoser.

Exempel på taxonomier som finns i API:et är yrkesbenämningar och kompetensord. Dessa används framför allt inom matchning och som statistikunderlag.

Taxonomin enligt Standard för svensk yrkesklassificering SSYK innehåller en hierarkisk gruppering av yrken och bygger på den internationella förlagan International Standard Classification of Occupations ISCO.

Taxonomin för Yrkesbenämningar (Occupation names) är kopplad till Standard för svensk yrkesklassificering SSYK.

Taxonomin för ”Folkliga synonymer och andra sökbegrepp” (Keywords) är skapad efter analyser på vilka begrepp arbetssökande använder när de söker jobb på Platsbanken och Platsbanken appen. Dessa begrepp har kopplats till en eller flera relevanta yrkesbenämningar. Taxonomin är tänkt att vara ”dold” men leda arbetssökande till relevanta sökträffar.

För fler exempel på taxonomin gå in på https://github.com/JobtechSwe/jobtech-taxonomy-api/blob/develop/REFERENCE.md