Om kategorin Open Space workshop

Här kan vi diskutera allt runt Open Space: Digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande.